Waliau cwrt y cobiau

Mae’r cyrtiau cob hardd hyn wedi’u dylunio a’u hadeiladu’n wirioneddol gan y bobl ifanc a’r oedolion sy’n eu defnyddio!

Gan ddefnyddio dulliau adeiladu lleol a chynaliadwy/naturiol yn unig, mae’r dull hynod hwn, a arweinir gan gyfranogwyr, yn arwain nid yn unig at adeiladau sy’n syfrdanol ac ecogyfeillgar, ond mae hefyd yn trawsnewid dealltwriaeth y cyfranogwyr o ddysgu – mae pawb ar eu hennill: mae cyfranogwyr yn ennill achrediad canlyniadau trwy raglen gynhwysol a deniadol a’r sefydliad/ysgol/grŵp cymunedol yn y pen draw ag adeilad hardd ac ysbrydoledig i ddatblygu dysgu awyr agored ymhellach.

Yr hyn y gallwn ei gynnig

Rydym yn cynnig pecyn llawn gan gynnwys:

  • Ymgynghori a dylunio gyda’r cyfranogwyr a rhanddeiliaid eraill

  • Cais cynllunio

  • Prosesau adeiladu masnachol sy’n cydymffurfio â CDM2015

  • Proses adeiladu gwbl gynhwysol ar gyfer cyfranogwyr gyda chanlyniadau achrededig

 

Deunyddiau adeiladu

Dim ond gyda deunyddiau naturiol rydym yn adeiladu i sicrhau ein bod yn cynnig amgylchedd adeiladu cynhwysol a diogel, a chynnyrch terfynol hardd!

  • cob (daear)

  • Pren polyn crwn

  • Carreg leol ar gyfer codi waliau sychion

  • Byrnau gwellt

  • Rendradau naturiol, plastrau a phaent

Pam cob?

Mae gan Cob hanes hir yn y DU ac mae’n ddeunydd syfrdanol i weithio ag ef. O fannau eistedd i ffyrnau pridd, o ystafelloedd dosbarth awyr agored i dai deulawr, mae cob yn ddeunydd adeiladu amlbwrpas a hynod gadarn.

Mae hefyd yn ecogyfeillgar iawn gan nad yw’n wenwynig ac yn “anadladwy” – felly mae’n ddiogel adeiladu ag ef a bod ynddo – ac mae’n dod o ffynonellau lleol ac yn gwbl fioddiraddadwy. Mae Cob hefyd yn gerfluniol iawn a gall unrhyw un adeiladu ag ef!

Ac yn olaf, mae cob yn atal tân felly mae’n berffaith ar gyfer popty/lle tân a mannau lle gallai tanau fod yn bryder.

Ffoniwch 01792 232 439 nawr neu e-bostiwch ni i ddarganfod mwy am gyfleoedd adeiladu cynaliadwy?

Chwe thŷ rhent cymdeithasol ym Mhennard

Down i safle Murton Earth

Lawr i’r Ddaear Safle Bryn Gwyn Bach

Adeiladau Prifysgol Abertawe

Dosbarthiadau awyr agored

Waliau cwrt y cobiau