Adeiladau safle Murton

Mae ein tyddyn 4 erw yn Murton yn arddangos amrywiaeth o adeiladau. Gyda systemau cob (pridd), byrnau gwellt, pren, gwellt a thoeau gwyrdd, mae’r safle’n dangos sut y gellir defnyddio technolegau adeiladu cynaliadwy traddodiadol a blaengar ar y cyd â’i gilydd.

Adeilad cob (daear).

Mae cob, a elwir hefyd yn clom, yn ganlyniad i gymysgu pridd clai, gwellt, a thywod â dŵr ac mae wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer adeiladu yng Nghymru ers canrifoedd. Gellir defnyddio’r cymysgedd hwn i greu strwythurau organig sy’n llifo nad ydynt ar gael gan ddefnyddio deunyddiau adeiladu modern. Gan ei fod yn gwbl ddiwenwyn, mae cob yn ddelfrydol ar gyfer archwilio adeiladu gydag amrywiaeth eang o grwpiau felly fe welwch nifer o strwythurau cob ar ein safle.

Adeilad y Cob Isaf

Adeilad y Cob Isaf oedd un o’r strwythurau cyntaf ar safle Murton a chyfeirir ato’n aml gan bobl sy’n ei weld am y tro cyntaf fel tŷ ‘Hobbit’. Er gwaethaf ei deimlad arall-eiriau, mae’r adeilad wedi’i seilio’n gadarn mewn gwirionedd. Mae gan flaen cob yr adeilad agwedd Ddeheuol a ffenestri mawr i wneud y gorau o wres solar goddefol. I’r gwrthwyneb, mae’r wal gefn wedi’i hadeiladu o fyrnau gwellt i ddarparu inswleiddio ar yr ochr ogleddol oerach. Mae waliau’r cobiau yn parhau y tu mewn gan ddarparu màs thermol ychwanegol.

Adeilad y Cob Uchaf

Mae Adeilad y Cob Uchaf yn enghraifft o ba mor amlbwrpas yw’r cob – mae llinellau geometrig yr adeilad sy’n eistedd ar sylfaen fasged caergawell agored yn rhoi naws ddiwydiannol fodern. Adleisir hyn yn fewnol gan y boncyff coeden llarwydd sengl sy’n ffurfio asgwrn cefn y system to gwyrdd uwchben.

Pren

Rydym ychydig yn obsesiwn ag adeiladu gyda Pren. Mae ein holl adeiladau pren wedi’u hadeiladu o ddeunyddiau sy’n dod o goetir lleol, a reolir yn gynaliadwy.

Prif Ysgubor

Mae’r Brif Ysgubor ym Murton wedi’i hadeiladu o amgylch ffrâm bren drom, wedi’i gorchuddio â llarwydd y tu mewn a’r tu allan. Mae’r to wedi’i adeiladu o ysgwyd derw wedi’i hollti â llaw. Daw inswleiddio o gyfuniad o ffibr pren a gwlân dafad. darperir gwresogi gofod a dŵr poeth domestig gan gyfuniad o losgwr coed, pwmp gwres ffynhonnell aer, a thiwbiau solar thermol.

 

Swyddfa Is

Cynlluniwyd ac adeiladwyd y Swyddfa Isaf gan bobl ifanc a fynychodd ein prosiect a Ariannwyd gan y Loteri Genedlaethol, ‘Ein Dyfodol Disglair’. Wedi’i adeiladu o llarwydd o ffynonellau lleol, mae’r adeilad wedi’i adeiladu i safonau Passivhaus gan arwain at ddefnydd ynni isel iawn.

Cyfleusterau Codi Tâl EV

Pedwar pwynt EV gwefr gyflym a phwynt gwefru EV cyflym 50kw yn dod yn fuan!

Ffoniwch 01792 232 439 nawr neu e-bostiwch ni i ddarganfod mwy am gyfleoedd adeiladu cynaliadwy?

Chwe thŷ rhent cymdeithasol ym Mhennard

Down i safle Murton Earth

Lawr i’r Ddaear Safle Bryn Gwyn Bach

Adeiladau Prifysgol Abertawe

Dosbarthiadau awyr agored

Waliau cwrt y cobiau