Grwp
Cyfleoedd

Cyfleoedd Grŵp.

Mae gennym hanes o 14 mlynedd o gynnig rhaglenni awyr agored arobryn sydd wedi’u cynllunio i ddod â’r gorau allan o bobl.
Trwy ddull sy’n canolbwyntio ar berthnasoedd ac unigolion, mae ein cyfleoedd grŵp achrededig yn cefnogi pobl ifanc ac oedolion o lawer o gefndiroedd gwahanol i ffynnu.

Mae 2 opsiwn:

  • Rhaglenni talu ffi – mae’r cleient yn talu am y rhaglen yn Down to Earth
  • Rhaglenni a ariennir – mae’r cleient yn cyrchu rhaglenni sydd wedi’u hariannu’n llawn am ddim yn Down to Earth

 

Rhaglenni talu ffi

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n cleientiaid i gynnig rhaglenni a phrofiadau sy’n dod â’r gorau oll allan yn eich grŵp a gallwn deilwra’r cynnwys i ddiwallu anghenion amrywiol. Gallwch weld o’n gwefan ein bod yn cynnig ystod amrywiol o brofiadau – cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

 

Cyfleoedd rhaglenni a ariennir

Gweler isod am gyfleoedd i gael mynediad at raglenni a ariennir yn llawn.

Ffoniwch 01792 232 439 nawr neu e-bostiwch ni i ddarganfod sut y gallwch gyfeirio grŵp i Down to Earth.

Addas ar gyfer y Dyfodol – Seilwaith gwyrdd ar gyfer ysbytai